organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Ewolucja także w internecie

29.06.2011

Strona projektu przez ostatnie cztery lata służyła wszystkim zainteresowanym do dzielenia się informacjami o swoich działaniach, promowania realizowanych imprez. Coraz więcej organizacji ma już jednak własne strony internetowe, profile na kanałach społecznościowych, „nauczyło” się wykorzystywać inne formy promocji i dotarcia do swoich odbiorców. Dlatego na ostatnim spotkaniu z cyklu ARTerioinspiracje podjęliśmy wspólnie decyzję, iż nowym (dodatkowym) narzędziem promocji działań naszego partnerstwa został newsletter Fundacji ARTeria. Wszyscy zainteresowani umieszczeniem w nim informacji o swoich aktywnościach proszeni są o przesłanie krótkiej informacji (do 500 znaków) wraz z linkiem do plakatu/ulotki/szerszej informacji.

Będziemy kontynuować natomiast nasze comiesięczne spotkania w ramach cyklu ARTerioinspiarcje – już teraz serdecznie zapraszamy na pierwszą, po przerwie wakacyjnej wrześniową debatę. Propozycje tematów prosimy zgłaszać bezpośrednio do biura ARTerii.

+ powrót