organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

44-160 Rudno, ul. Górna 42

renatabohm@wp.pl

Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno działa od roku 2008. Realizuje swoje cele statutowe - na rzecz społeczności lokalnej - między innymi poprzez organizowanie koncertów, spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych oraz dbałość o zachowanie tradycji i tworzenia więzi wielopokoleniowej. Na swoją działalność Stowarzyszenie stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, między innymi w konkursie Powiatu Gliwickiego na rzecz Integracji Europejskiej, którego podsumowanie odbyło się na festynie z okazji Dnia Dziecka. Otrzymało także dofinansowanie w ramach dwóch konkursów z Fundacji Wspomagania Wsi: „Pożyteczne ferie” oraz „Pożyteczne wakacje”, a ostatnio przygotowało dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.