organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11

tel.: +48 32 235 71 79

andrzejbiskup@wp.pl

 Towarzystwo Miłośników Przyszowic powstało latem 2003 roku jako stowarzyszenie zwykłe, a w październiku 2005 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel zbieranie i popularyzowanie wiedzy o Przyszowicach oraz ich historycznych i kulturalnych tradycjach, ochronę pamiątek, zabytków, organizowanie imprez kulturalnych, a także integrowanie mieszkańców oraz działanie na rzecz ochrony i upiększanie środowiska. Towarzystwo Miłośników Przyszowic współpracuje z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, miejscowymi organizacjami, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Przyszowicach.

Podczas sześciu lat działalności Towarzystwo zorganizowało między innymi: obchody 60. rocznicy wydarzeń stycznia 1945 roku, liczne wernisaże prac plastycznych z plenerów malarskich w Przyszowicach, wystawy połączone z festynami („Raczkowie przyszowiccy – historia rodu”, „Przyszowice na starej fotografii”, „Kościółek św. Krzyża na przestrzeni wieków”, „Jak to downi było” wraz z galerią dawnych zdjęć       ślubnych”). Towarzystwo wykonało także tablice pamiątkowe: na cmentarzu „W hołdzie górnikom”, w miejscu kościółka przeniesionego w 1957 roku na Kubalonkę oraz w miejscu „Lipy Pomnika Przyrody”.

Ważnym aspektem działalności Towarzystwa jest także aktywność wydawnicza. Powstały miedzy innymi foldery o kościółku Św. Krzyża, widokówki z Przyszowic, książki: „Trzy dni z dziejów Przyszowic” „Raczkowie przyszowiccy – historia właścicieli Czekanowa i Przyszowic”, publikowany jest również kwartalnik „Informator Przyszowicki". Towarzystwo Miłośników Przyszowic aktywizuje także do poznawania historii i krajobrazu poprzez organizowanie wycieczek rowerowych i autokarowych szlakiem zabytków związanych z Przyszowicami i okolicą.