organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

Toporowice, ul. Czerwonego Zagłębia 6, 42-260 Mierzęcice
tel.: +48 32 288 70 28
bslania@op.pl
 

Toporowice to wieś z tradycjami. Działał tutaj kiedyś teatr amatorski, orkiestra dęta, zespół folklorystyczny. Potem, przez wiele lat, życie mieszkańców miejscowości zarówno dzieci jak i dorosłych toczyło się wokół szkoły. To było miejsce integracji. Informacja o jej likwidacji stała  się sygnałem, impulsem do wzięcia odpowiedzialności przez mieszkańców za rozwój Toporowic. W trakcie licznych spotkań w władzami Gminy słowa dyktowane przez serce oraz przekonanie o obowiązku chronienia tego, co jest  dorobkiem ojców i dziadków zapoczątkowały nowy czas w historii miejscowości. Tak powstało Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne Przyjaciół Toporowic. Gorące serca wszystkich, odwaga, stanowczość, wiara w słuszność dążeń, wreszcie zrozumienie Władz uratowały szkołę - miejsce edukacji dzieci i dorosłych.

Szkoła została i został też zapał, pasja działania. Stowarzyszenie rozwija wciąż swoją działalność, poszukuje nowych form aktywności, które będą sprzyjały realizacji marzeń od których wszystko się zaczęło. Marzeń o  Szkole jako placówce na  miarę  XXI wieku oraz o Wsi jako atrakcyjnego miejsca do mieszkania i atrakcyjnego turystycznie, miejsca rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania tożsamości, zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego środowiska przyrodniczego. Marzeń o bogatej ofercie kulturalnej i edukacyjnej w Toporowicach.  

Obecnie działania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic wspierają szkołę, ale skupiają się także miedzy innymi na: wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, promocji miejscowości, dokumentowaniem jej tradycji i historii, walorów przyrodniczych i geograficznych, na integracji wielopokoleniowej mieszkańców, i organizacji społecznych, na organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych.

Stowarzyszenie zrealizowało między innymi: Dni Toporowic połączone z lokalnym Odpustem, koncert „Dla mamy gramy i śpiewamy”, Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Mierzęcice, konkurs fotograficzny „Moje Toporowice” czy szereg spotkań teatralnych. Szczególnie działania związane ze szkołą są warte podkreślenia, miedzy innymi: poprawienie bazy materialnej szkoły (przygotowanie parkingu przy budynku szkoły i modernizacja trawiastej płyty boiska sportowego) oraz  wzbogacenie oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych (tenis, judo, nauka pływania, piłka nożna, taniec), współudział w organizacji Jesiennego Pikniku Rodzinnego, Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu, przygotowanie spotkania z Mikołajem, organizację zajęć dla dorosłych mieszkańców Toporowic (aerobik, zajęcia usprawniające ruch z przeznaczeniem dla osób starszych). Ważne są także inicjatywy związane z Przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości, z realizacją  zadania  „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości”, a także z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego.