organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

43-440 Goleszów, Cisownica 184
jerzyhlawiczka@op.pl

Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy działa od 31 sierpnia 2000 roku, licząc obecnie około 100 członków. Powstało w celu kontynuowania bogatych tradycji kulturowych Cisownicy, a także dla podkreślenia jej wielorakich walorów. Jest m.in. inicjatorem i jednym z głównych twórców Izby Regionalnej "U Brzezinów", kontynuuje także nieprzerwanie kilka akcji - m.in. "Cis przy każdym domu".
Członkowie Stowarzyszenie co roku porządkują wieś, występują – z sukcesami - o ochronę drzew pomnikowych. Od 2002 organizują kolejne Święta Stowarzyszenia, podczas których odbywają się: wycieczki, wystawy, konkursy, gry i zabawy, a zasłużone dla miejscowości osoby uroczyście sadzą swojego cisa koło Izby Regionalnej oraz Szkoły Podstawowej. Stowarzyszenie może poszczycić się również wydaniem kilku publikacji, między innymi: "Siedem wieków Cisownicy" – monografia o wsi, "W cisownickich progach" - album prezentujący najstarsze cisownickie zabudowania czy trzy tomiki wierszy poetów z terenu Cisownicy. Szczególnie ciekawa jest wydana, wspólnie z Muzuem Cieszyńskim, publikacja "Jura Gajdzica - Dla pamięci narodu ludzkiego" - reprint pamiętnika Jury Gajdzicy, pierwszego polskiego chłopa bibliofila, pamiętnikarza, kolekcjonera książek a także autora exlibrisów. Stowarzyszenie wydaje także od 2005 roku kwartalnik "Informator spod Tułu" traktujący o aktualnych wydarzeniach w tej wsi.
W 2003 roku Stowarzyszenie wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cisownicy doprowadziło do powstania Małej Książnicy Cisownickiej gromadząc w niej starodruki, publikacje, rękopisy oraz dokumenty związane z Cisownicą oraz Ziemią Cieszyńską.