organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

43-470 Istebna 1017

tadpap@onet.eu

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem Zespołu Regionalnego "Istebna" - najstarszego zespołu folklorystycznego w Polsce. Działania zespołu to edukacja regionalna, nauka tańca, śpiewu i gry na instrumentach ludowych, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach (zarówno tych krajowych jak i zagranicznych), pozyskiwanie strojów góralskich, wydawanie materiałów promocyjnych, dokumentowanie folkloru górali śląskich, itp.

Zespół jest przede wszystkim uczestnikiem licznych wydarzeń kulturalnych - sam jednak także chce organizować koncerty i festiwale. Członkowie stowarzyszenia to młodzież skupiona wokół zespołu. W ten sposób zespół może działać niezależnie i samodzielnie.