organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul.3-maja 91A

henryk.mandrysz@neostrada.pl

a-mandrysz@op.pl

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” jest kontynuatorem działalności Orkiestry Załogowej Kopalni „Makoszowy”, która powstała wraz z kopalnią w 1906 roku. Dyrygentem Orkiestry, liczącej obecnie 78 muzyków, jest Henryk Mandrysz (związany z nią nieprzerwanie od 1955 roku). Członkowie orkiestry to byli i obecni pracownicy kopalni, często profesjonalni muzycy legitymujący się wyższym wykształceniem muzycznym.

Orkiestra koncertuje przy różnych okazjach, latem można jej często słuchać między innymi w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, a w jej repertuarze znajdują się nie tylko utwory tradycyjnego folkloru górniczego, ale także inne gatunki muzyczne. Jednym z największych sukcesów orkiestry było zajęcie przez nią dwóch pierwszych miejsc na międzynarodowym konkursie orkiestr dętych w Bösel (Niemcy) w kategorii „najlepsza orkiestra koncertowa” oraz „najlepszy dyrygent konkursu”. Także w organizowanych - przez Gliwicką Spółkę Węglową S.A. oraz resort górnictwa - przeglądach orkiestr, Orkiestra zajmuje od lat pierwsze lokaty. Orkiestra stanowi niewątpliwie charakterystyczny składnik tradycji śląskiego regionu. Dzięki niej, tradycja muzykowania trwa nadal.

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie załogowej górniczej orkiestry dętej z zachowaniem wieloletniej tradycji oraz kontynuowanie osiągnięć Załogowej Orkiestry Dętej KWK „Makoszowy”. Także: stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do doskonalenia umiejętności muzycznych, rozwój edukacji i działalności muzycznej poprzez organizację koncertów i audycji szkolnych, a także organizacja stałych imprez muzycznych, koncertów. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów współpracuje z licznymi instytucjami i ośrodkami kultury, instytucjami administracji samorządowej i państwowej.