organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Guido

41-800 Zabrze, ul. Wolskiego 10

biuro@stowarzyszenieguido.com

www.stowarzyszenieguido.com

 

Stowarzyszenie Guido tworzą przede wszystkim mieszkańcy Zabrza, choć nie tylko. Wykonują różne zawody, są w różnym wieku, mają różne hobby, ale łączy ich podobny system wartości i sposób patrzenia na świat, a przede wszystkim potrzeba działania. Uczciwość i poszanowanie prawa są dla nich podstawą – Niesiemy szeroko rozumianą pomoc, by żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez branie czynnego udziału w życiu miasta (w festynach, zabawach, korowodach, seminariach), organizowanie imprez i działań edukacyjnych, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zostających bez pracy (organizowanie szkoleń, kursów zawodowych dla członków i mieszkańców), pomoc społeczną - szczególnie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (współpraca z bankiem żywności), propagowanie sportu poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. Działania Stowarzyszenia są ukierunkowane w szczególności na dzieci. Stowarzyszenie prowadzi obecnie cztery świetlice środowiskowe dla dzieci od 3 do 14 roku życia, z zajęć tam organizowanych korzysta około 150 dzieci. Organizuje festyny integracyjne we współpracy z administracją samorządową i innymi organizacjami pozarządowymi, prowadzi zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich, organizuje koła zainteresowań, imprezy i wycieczki dla dzieci i młodzieży, konkursy szkolne i międzyszkolne, prowadzi wokalno-taneczny zespół romski „Czercheń Roma” oraz zespół taneczny „Iskierki”. Stowarzyszenie współorganizowało szereg imprez kulturalnych miedzy innymi: „Festiwal Kwiatów”, brało udział w obchodach Zabrzańskiego września, organizowało szereg warsztatów: muzycznych, teatralnych, tanecznych, a także ferie zimowe i Letnie wraz z Centrum Organizacji Pozarządowych.
Stowarzyszenie brało udział w programie kierowanym przez ambasadora Wielkiej Brytanii „Leeds Castle Leadership Programme”. Współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami między innymi z Centrum Organizacji Pozarządowych i Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, Stowarzyszeniem Nasze Biskupice, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Dzielnicowym Punktem Pomocy Społecznej Zabrze-Biskupice, Miejską Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem Akceptacja czy Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, z licznymi szkołami i instytucjami kultury.