organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

MOK Radlin

44-310 Radlin, ul Mariacka 9

tel.: +48 32 456 89 28

wojbednorz@vp.pl

www.rtk.radlin.pl

 

U podstaw Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego leży tworzenie mikrokultury miasta Radlin i odnowa wspólnoty rdzennie śląskiej wraz z typowymi dla jej mentalności i tradycji wartościami. Towarzystwo poprzez tworzenie kultury pragnie realizować wartości typowe dla Śląska, zjednoczyć mieszkańców Radlina i wywodzących się z niego twórców, artystów, przedstawicieli rodzin kultywujących śląskie tradycje. Ważne miejsce w działalności Towarzystwa członkowie widzą we współpracy ze wspólnotami parafialnymi Radlina. Stowarzyszenie jest także zainteresowane nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktów z innymi towarzystwami regionalnymi Śląska.

Swoje cele Towarzystwo realizuje miedzy innymi poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań i imprez, a także organizowanie zespołów artystycznych, orkiestr, chórów, zespołów muzycznych, teatralnych i kabaretowych, klubów miłośników literatury i sztuki oraz tworzenie lokalnej fototeki i kroniki Radlina. Także poprzez organizowanie konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych i muzycznych, seminariów oraz konferencji, zachęcanie środowisk artystycznych do podejmowania tematyki śląskiej, organizowanie prelekcji o Górnym Śląsku i Radlinie, kultywowanie śląskiego dialektu i obyczajów. Radlińskie Towarzystwo Kulturalne zrealizowało już 10 radlińskich „Spotkań z Kulturą”, 9 edycji konkursu „Znam moje miasto”, jest wydawcą niekomercyjnego periodyku kulturalno-społecznego „WICI”, a także innych publikacji: „Ocalić od zapomnienia", „PNIOKI". Zorganizowało także remont kapliczki św. Jana Nepomucena. Ważnym aspektem aktywności Towarzystwa są wyróżnienia „Quality”, przyznawane jako wyraz podziękowania dla tych, którzy w pracę i twórczość indywidualną lub instytucjonalną wkładają całą życiową pasję, umiejętności, talenty, ponadprzeciętne zaangażowanie, co decyduje o bogactwie i warunkach życia w Radlinie oraz rozsławia miasto poza jego granicami. Wyróżnienie to zostało ustanowione na wniosek Towarzystwa przez Burmistrza miasta Radlina.