organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Towarzystwo Miłośników Ustronia

43-450 Ustroń, Rynek 3a

tel. : +48 33 858 74 47

tmubkubien@op.pl

 

Towarzystwo Miłośników Ustronia jest jednym z najstarszych stowarzyszeń na Śląsku Cieszyńskim. Zostało założone w 1888 roku. Sto lat później Towarzystwo rozpoczęło wydawanie popularno-naukowego "Pamiętnika Ustrońskiego", który przybliża historię i współczesność Ustronia.

Cele statutowe Towarzystwa to prowadzenie działalności zmierzającej do wszechstronnego rozwoju Ustronia jako uzdrowiska, krzewienie wiedzy o regionie oraz upowszechnianie tradycji, opieka nad dobrami kultury materialnej, propagowanie i wspieranie twórczości kulturalnej mieszkańców Ustronia, a także popieranie działalności, zmierzającej do uczynienia z Ustronia wzorowego ośrodka uzdrowiskowo – wczasowego oraz popularyzowania piękna Ustronia.

Swoje cele Towarzystwo realizuje miedzy innymi poprzez działalność wydawniczą, organizacje imprez, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Ustronia oraz z innymi stowarzyszeniami regionalnymi.