organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 36A

duet@poczta.onet.pl

www.stowarzyszeniekitka.prv.pl

 

W  listopadzie 2003 roku 15 osób z zamiłowania podróżników, turystów i intelektualistów z różnych środowisk utworzyło Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich. Określono program działania, sprecyzowano inicjatywy mające rozpowszechniać ideę zbliżenia kultur i najwyższych wartości ludzkich takich jak przyjaźń, pokój, wzajemny szacunek między narodami. Tym samym Stowarzyszenie kultywuje wielkie polskie tradycje tolerancji i historycznych stosunków między Polską, a światem arabskim i muzułmańskim.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje podejmując szereg inicjatyw miedzy innymi prelekcje i wieczory: marokański, tunezyjski i egipski, na których pokazano filmy o charakterze krajoznawczym i kulturowym, a także poprzez przygotowanie do wydania kwartalnika „Przez Piaski Pustyni”. Ważnym aspektem jest promowanie poszczególnych państw arabskich w różnych miejscach Polski poprzez działalność wystawienniczą i reklamową między innymi na Targach Turystycznych. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali także konferencję „Praktyczne urzeczywistnienie idei pokoju i tolerancji w turystyce między Polską a światem islamu” podczas targów turystycznych Silesia Tours 2007 w Katowickim Spodku. Organizują także między innymi: wystawy fotograficzne zarówno w Polsce, jak i w krajach arabskich, konkurs „Kultura w krajach arabskich”, przygotowują audycje radiowe poświęcone tematyce kultury krajów arabskich. Członkowie Stowarzyszenia reprezentowali organizację m.in. na Konferencji Pokojowej w Seulu, Nowym Yorku i w Izraelu, a wielu z nich to Ambasadorowie Pokoju (tytuł nadawany przez Międzynarodową i Międzyreligijną Federację na rzecz Pokoju Światowego posiadającą status społeczno-ekonomiczny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Praca Stowarzyszenia jest zauważana i doceniana, miedzy innymi  przez Marszałka Województwa Śląskiego, który nagrodził szereg członków organizacji dyplomem Marszałka „Za zasługi dla turystyki” podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Zabrzu. Stowarzyszenie prowadzi także stronę internetową, którą do tej pory odwiedziło ponad 76 tys. osób, jest także zaangażowane w projekt uruchomienia Centrum Kultury Narodów Wschodu w Warszawie oraz w prace nad sztuką teatralną „Niewierne muszą zginąć”

Stowarzyszenie współpracuje z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Marokańskiej, Fundacją Przyjaźni Polsko-Marokańskiej, Stowarzyszeniem Przyjaciół Afryki, Stowarzyszeniem Polskich Mediów, jak również z Fundacją Ochrony Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Brało czynny udział  w ratowaniu tego Parku dla mieszkańców Śląska, jako majątku należącego do naszej społeczności.