organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


WIZYTÓWKA ORGANIZACJI

Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Borowa 4

marek@profaska.pl

Stowarzyszenie Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej zostało założone w 2005 roku, obecnie liczy 35 członków. Cele Stowarzyszenia to przede wszystkim propagowanie i utrwalanie kultury oraz tradycji lokalnej, integrowanie lokalnej społeczności, analiza i badania przeszłości Dębieńska i okolic (zbieranie i gromadzenie dokumentów, przedmiotów, pamiątek, ochrona zabytków i pomników), wspieranie edukacji regionalnej i działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, promocja i rozwój Dębieńska i okolic. Stowarzyszenie współpracuje z placówkami kulturalno-oświatowymi, sportowymi, szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, ale także inwestorami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Największym, dotychczas, wyzwaniem dla Stowarzyszenia było współorganizowanie Obchodów Jubileuszu 700-lecia Dębieńska w roku 2006. W ramach tych obchodów odbywały się między innymi: Koncert Organowy prof. Jerzego Gembalskiego oraz koncert Artura Thomasa w kościele p.w. św. Jerzego w Dębieńsku, Ogólnopolski Plener Malarsko – Rzeźbiarski. Wraz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku upamiętniono 700-lecie Dębieńska uroczyście sadząc symboliczne siedem dębów, zakopując kapsułę czasu oraz odsłaniając tablicę pamiątkową. Zostały także wypuszczone w niebo 240 balony z załączoną informacją o tym wydarzeniu w trzech językach.

Szeroko pojęta działalność kulturalna obejmuje również cykliczną organizację koncertów wiosennych i jesiennych w kościele p.w. św. Jerzego w Dębieńsku. W ramach tych koncertów występowali między innymi: prof. Jerzy Gembalski, Orkiestra symfoniczna Szkoły Muzycznej im. Szafranów z Rybnika, Jacek Kierok z Zespołem, Zespół „TESTIMONIOUM”, chóry z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Trio „Secco”. Stowarzyszenie współorganizuje także miedzy innymi Międzyszkolny Konkurs Literacki dla dzieci szkolnych czy Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dęby Dębieńska niemi świadkowie historii”. W ramach działań promocyjnych corocznie jest wydawany kalendarz Towarzystwa oraz materiały promocyjne.

Oferta wydawnicza pod patronatem Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej obejmuje szereg pozycji między innymi: "Dzieje Dębieńska", "Kronika Szkolna i gminna Szkoły Elementarnej w Dębieńsku Wielkim założona w 1865 r.",
"Dębieńsko w dawnej fotografii”,
folder opisujący historię i obchody Jubileuszu 700-lecia Dębieńska czy folder opisujący 100-letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dębieńsku Wielkim.