organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania realizowane w ramach projektu w lutym.

02.03.2009

W ramach projektu "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" zrealizowano następujące działania w lutym.

W dniach 11-12 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

W dniach 13-14 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

W dniach 17-18 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

W dniach 22-25 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Kulturalnego Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta "MAKOSZOWY".

W dniach 26-27 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.  

+ powrót