organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Konsultacje priorytetów polityki kulturalnej UE 2020 r. w Berlinie z udziałem Fundacji ARTeria

17.04.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzieli udział w spotkaniu członków Culture Action Europe z całej Europy organizowanego w ramach cyklu konsultacji zagadnień związanych z polityką kulturalną UE.

+ więcej


Konferencja "Europejskie Stolice Kultury. Impuls do zmian"

19.04.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w konferencji „Europejskie Stolice Kultury. Impuls do zmian”, która odbyła się 28 kwietnia 2010 r. w godz. 10.00 – 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. O „Modernizacji miasta i regionu poprzez projekt kultury jako motor przemian” opowiadała Angeles Diaz Vieco (szefowa Międzynarodowej Fundacji Simetrias, Toledo), o doświadczeniach niemieckich Susanne Skipiol z Essen w wystąpieniu „Europejska Stolica Kultury RUHR 2010: Zmiana poprzez kulturę - kultura przez zmianę”, Petr Dvorak omówił doświadczenia, proces selekcyjny i zasady finansowania projektu „Pilzno 2015”, a Kateřina Ondřejková - Projekt Europejskiej Stolicy Kultury - Ostrava 2015.

+ więcej


FESTYN 1-2 Maja 2010

20.04.2010

FESTYN 1-2 Maja 2010
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PRZYSZOWIC ZAPRASZA DO PARKU W PRZYSZOWICACH
W programie:
dobra zabawa,
wiele niespodzianek,
wystawa pt. „Czym zajmowały się nasze starki”

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na...

18.03.2010

 

zaproszenie wielkanocna palma 2010

 

+ więcej


Fundacja ARTeria w międzynarodowej sieci CULTURE ACTION EUROPE

08.03.2010

Na początku 2010 roku Fundacja ARTeria została członkiem międzynarodowej sieci Culture Action Europe. To międzynarodowa organizacja (znana do 2007 roku jako European Forum of Art and Heritage) założona w 1992 roku. Od początku istnienia pełni funkcję swoistego adwokata sektora kultury, reprezentując go na poziomie europejskim. Aktywnie włącza się także we współtworzenie polityki kulturalnej UE.

+ więcej


Szkolenia i doradzto dla tworzonego porozumienia organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w województwie śląskim.

16.11.2009

W ramach realizacji projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" realizowaliśmy - według harmonogramu - następujące spotkania dla tworzonego porozumienia:

- warsztatów dla uczestników partnerstwa celem wypracowania zasad współpracy,

- warsztatów strategicznych dla tworzonego porozumienia;

- doradztwa i pracy zespołu zadaniowego.

+ więcej


Zamknięcie projektu

08.03.2010

Z końcem roku 2009 nastąpiło zamknięcie projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania". Jednym z najważniejszych efektów projektu jest porozumienie i powstanie sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w województwie śląskim.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w listopadzie 2009 roku.

16.11.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w listopadzie realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w październiku.

17.10.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w październiku realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Konferencja podsumowująca projekt

17.11.2009

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji podsumowującej realizację projektu  "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania"

+ więcej


Opinie o projekcie

15.11.2009

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników o projekcie "Integracja organizacji kulturalnych..."

+ więcej


Projekt w międzynarodowym badaniu porównawczym „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy

13.11.2009

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany i realizowany przez Fundację ARTeria projekt "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania" został wybrany do prezentacji jako jedno ze studiów przypadków w międzynarodowym badaniu porównawczym "Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy". Badanie to prowadzone jest przez Instytut ERICarts na zlecenie Komisji Europejskiej.
 

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu we wrześniu.

01.10.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" we wrześniu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w sierpniu.

04.09.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w sierpniu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w lipcu.

28.07.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w lipcu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w czerwcu.

28.07.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w czerwcu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w maju.

18.05.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w maju realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania zrealizowane w ramach projektu w kwietniu.

05.05.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w kwietniu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu. 

+ więcej


Działania realizowane w ramach projektu w marcu.

31.03.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w marcu zrealizowaliśmy warsztaty i szkolenia wg. ustalonego harmonogramu.

+ więcej


Działania realizowane w ramach projektu w lutym.

02.03.2009

W ramach projektu "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" zrealizowano następujące działania w lutym.

+ więcej


Działania realizowane w ramach projektu w styczniu.

04.02.2009

Styczeń obfitował w następujące działąnia realizowane w ramach projektu "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania".

+ więcej


Działania realizowane w ramach projektu grudniu.

03.01.2009

 W grudniu w ramach projektu "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" zrealizowano następujące działania:

+ więcej


Działania realizowane w ramach projektu w listopadzie.

02.12.2008

Projekt "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w listopadzie obfitował w liczne wydarzenia.

+ więcej


Konferencja inauguracyjna projektu "Integracja organizacji kulturalnych..."

19.11.2008

Konferencja "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" odbyła  się w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 26 listopada 2008 r. o godzinie 18.00.

+ więcej