organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania realizowane w ramach projektu w listopadzie.

02.12.2008

Projekt "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w listopadzie obfitował w liczne wydarzenia.

W dniach 5-6 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta "MAKOSZOWY".

W dniach 12-13 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca.

W dniach 14-15 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca.

16 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca.

W dniach 17-18 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

W dniach 19-20 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

21 listopada 2008 r.  odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

22 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca.

W dniach 22-23 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich z Bobrownik.

25 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich z siedzibą w Bobrownikach.

W dniach 27-28 listopada 2008 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia "Guido" z Zabrza.

+ powrót