organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Opinie o projekcie

15.11.2009

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników o projekcie "Integracja organizacji kulturalnych..."

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

Kiedy zadzwonił telefon z Fundacji ARTeria z propozycją udziału w cyklu szkoleń w ramach projektu, bez wahania Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przystąpieniu do niego. Szkolenia dla członków naszej organizacji były bardzo pomocne w pisaniu wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówienie wielu kwestii formalnych, związanych z naszą działalnością, pomogło i pomaga w pracy stowarzyszenia. Szczególnie szkolenie z organizacji imprez było pomocne w przygotowaniu X jubileuszowego Pikniku Śląskiego w Domu Pomocy Społecznej „ZAMECZEK”. Dowiedzieliśmy się jakie mamy możliwości. Jest to wielka zasługa osób bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie i praktycznie czyli naszych szkoleniowców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki Fundacji ARTeria lepiej możemy wykorzystywać nasz potencjał wiedząc więcej o sposobach pozyskiwania środków finansowych na rozwój naszej organizacji. Oby było więcej takich inicjatyw i szkoleń wspierających zwłaszcza małe organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic

W swojej działalności poszukiwaliśmy nowych doświadczeń sprzyjających rozwiązywaniu problemów, nowych strategii działania, umiejętności zarządzania organizacją i pozyskiwania środków finansowych, współpracy z innymi organizacjami, instytucjami oświatowymi oraz kulturalnymi.Powyższe oczekiwania spełnił udział w projekcie „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich  województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania”. Jako szczególnie ważne  dla naszej organizacji uznajemy możliwość dokonania  oceny - słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia oraz ich hierarchizację, a także  związane z tym dalsze planowanie naszej działalności. Szczególnie cenimy przekazywane informacje na temat źródeł pozyskiwania funduszy oraz organizacji imprez kulturalnych. Wśród zdobytych umiejętności  bardzo istotna jest umiejętność pisania projektów.

Wśród elementów, które sprzyjały przyswajaniu informacji i nabywaniu nowych umiejętności oraz wpływały na ich trwałość i stawały się czynnikiem motywującym  znalazły się:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna”

Uczestnictwo w tym projekcie było dla nas niezwykle istotne. Dzięki szkoleniom przede wszystkim więcej osób może i potrafi bezpośrednio pomóc w prowadzeniu stowarzyszenia i zaangażować się w realizowane zadania. Już same warsztaty w ramach projektu uwolniły i ukazały potencjał drzemiący w niektórych osobach, pozwoliły bliżej poznać się nawzajem, co w przypadku takiej grupy jak my - Zespołu Regionalnego - jest bardzo ważne, bo przecież wspólnie dążymy do konkretnych celów i aby je osiągnąć wszyscy musimy tego chcieć i razem osiągamy sukces, ale i odpowiadamy wzajemnie za niepowodzenia. Sympatyczne podejście prowadzących szkolenia i łatwość nawiązywania kontaktów sprawiły, że chętnie w nich uczestniczyliśmy i wspólnie spędzony czas już daje pierwsze owoce. Naładowani zapałem i energią zaczynamy realizować przeróżne pomysły mające na celu rozwijać nasz Zespół Regionalny "Istebna".

Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury

Jesteśmy wdzięczni Fundacji ARTeria, że można było zorganizować szkolenia w Skrajnicy. Projekty, które nam przedstawiono, podobają się. Dziękujemy za miłą współpracę.

Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno

Udział w projekcie „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego”, realizowany przez Fundację ARTeria, przyczynił się do wzmocnienia naszej organizacji w działalności kulturalnej. Dzięki szkoleniom oferowanym przez Fundację Stowarzyszenie pozyskiwało dodatkowe środki finansowe, miedzy innymi w konkursie Powiatu Gliwickiego na rzecz Integracji Europejskiej czy z Fundacji Wspomagania Wsi.

+ powrót