organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


O PROJEKCIE

Jednym z celów statutowych Fundacji ARTeria są działania mające na celu profesjonalizację III sektora – szczególnie organizacji działających na płaszczyźnie kultury, tworzenie podstaw do nawiązania współpracy pomiędzy NGO, przygotowanie organizacji pozarządowych do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i podnoszenie skuteczności ich działania.

Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu kulturowej tożsamości, w rozwoju społecznym i gospodarczym. Atutem organizacji pozarządowych są: zaangażowani ludzie i ciekawe pomysły, najczęstszymi problemami: rozproszenie działań, brak współpracy, brak umiejętności efektywnej organizacji i profesjonalnego zarządzania...

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje przede wszystkim z terenów wiejskich województwa śląskiego, ale także inne - bez względu na teren ich działalności. W ramach działań przewidzieliśmy dla uczestniczących w projekcie organizacji m.in.:

Projekt jest realizowany od 1 września 2008 r. do 30 grudnia 2009 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.