organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Projekt "O Śląsku po Śląsku”

26.06.2010

 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno po raz kolejny, otrzymało dofinansowanie z Powiatu Gliwickiego na realizację zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz edukacji i promocji zdrowia.

Projekt w ramach działań, związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego "O Śląsku po Śląsku" uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 500 zł.
Zadanie "O Śląsku po Śląsku" realizowane było na festynie szkolnym w dniu 20.06.2010 roku na boisku sportowym w Rudnie.
Na festynie można było sporo dowiedzieć się o śląskiej kulturze. Dzieci wystąpiły z przedstawieniem o tematyce śląskiej a mieszkanki przygotowały pyszne potrawy, charakterystyczne dla regionu Śląska, których skosztować mogli wszyscy uczestnicy.
Pokazano bogactwo śląskich tradycji, zwyczajów, a przede wszystkim gwary śląskiej w konkursie ”Po naszymu czyli po Śląsku”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Mój piykny Ślonsk” – dzieci i młodzież ze szkoły i gimnazjum miały okazję do zaprezentowania swojego talentu. Uczestnicy konkursu oraz uczestnicy zajęć i warsztatów otrzymali pamiątkowe nagrody oraz Dyplomy Ślązaka.
Do wspólnej zabawy zagrzewał zespół „Biesiada Śląska”.
Źródło informacji: www.rudno.com.pl
 

+ powrót