organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Debata

24.05.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wezmą udział w debacie „Komu opłaca się finansowanie kultury?” otwierającej cykl spotkań w ramach kampanii społecznej „Kultura się liczy!”.

 „Kultura się liczy!” to hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Przemysły kultury, przemysły kreatywne to uznany element w rozwoju społeczno-gospodarczym, a innowacyjność, kreatywność – pojęcia związane bezpośrednio z działalnością artystyczną – nabierają w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia także w innych dziedzinach gospodarki czy w budowaniu kapitału społecznego. NCK, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas we współpracy z Polskim Forum Obywatelskim przygotowując kampanię społeczną „Kultura się liczy!” postawili szereg pytań: Jakie z tych ogólnych stwierdzeń i intuicji wynikają rekomendacje dla polityki kulturalnej i, szerzej, polityki rozwojowej państwa i władzy publicznej na wszystkich szczeblach jej działania? Jak tworzyć język debaty publicznej, by uwzględniał najnowsze doświadczenia z pola refleksji nad szeroko rozumianą ekonomiką kultury? Jak mówić poważnie o kulturze i jej znaczeniu, odwołując się do racjonalnych argumentów i unikając stereotypów, nadmiernych emocji i redukcjonizmu fałszującego złożoność zagadnienia?

Cykl spotkań i debat zorganizowanych w ramach kampanii „Kultura się liczy!” ma być próbą odpowiedzi na te i inne pytania. Spotkania te mają nie tylko umożliwić wymianę myśli z obszaru szeroko rozumianej ekonomiki kultury i sztuki czy umożliwić dyskusję nad doświadczeniami międzynarodowymi i wynikami badań w kontekście polskich problemów rozwojowych, mają także pomóc w sformułowaniu rekomendacji dla polityki kulturalnej i rozwojowej państwa oraz wskazówek dla debaty publicznej. Do udziału w seminariach i debatach są zapraszani zarówno badacze, menadżerowie kultury, politycy i przedstawiciele władzy publicznej, jak również ludzie kultury i sztuki, przedstawiciele mediów, przedsiębiorców.

Debata „Komu opłaca się finansowanie kultury?” odbędzie się 27 maja 2010 r. w Warszawie, a w programie organizatorzy przewidzieli m.in. wystąpienia red. Jacka Żakowskiego (Sponsoring kultury w kontekście kampanii „Kultura się liczy!”), Chrisa Barrowa, Prezesa Zarządu Grupy Żywiec SA (Dlaczego warto wspierać kulturę i jak robić to skutecznie?), Jadwigi Czartoryskiej, prezes zarządu Fundacji Orange (Nowoczesny mecenat kultury – innowacja, partnerstwo, nowe technologie), Tomasza Brauna, Członka Zarzadu HSBC Bank Polska SA (Mainstream czy nisza? Poszukiwanie prawdziwej wartości sponsoringu kultury), Katarzyny Jenkiewicz, Telewizja Polska SA (Problematyka prawna pojęcia sposnoringu kultury) oraz debatę z udziałem m.in. Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury oraz Michała Boni, członka Rady Ministrów.
 
Więcej informacji na temat cyklu na: www.kulturasieliczy.pl

+ powrót