organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zaangażowania się w organziację imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2010 r.

15.04.2010

XVIII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa obędzie się w dniach 11-12 i 18-19 września 2010 r. pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”. Temat ten ma być inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej i refleksji nad potrzebą ochrony dziedzictwa poprzemysłowego w Polsce. Obiekty przemysłowe, fabryki, warsztaty rzemieślnicze oraz wszelkie zabytki techniki są często niedoceniane i niszczone. Temat tej edycji EDD ma zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, pokazać myśl techniczną, dzieła wynalazców, projektantów, przykłady oryginalnego wzornictwa, a także przypomnieć ginące zawody oraz tradycje, święta i obrzędy związane z działalnością produkcyjną. Chcielibyśmy, aby poprzez takie akcje zmieniło się nastawienie mieszkańców do otaczających ich zabytków, także tych najmłodszych, którzy poprzez zabawę, z dala od lekcyjnych klas, będą mieli możliwość poznania dziedzictwa kulturowego swojego regionu. 

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w organizację imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2010 roku. 

Zachęcamy do realizacji różnorodnych przedsięwzięć, które pozwolą przybliżyć jak największej liczbie osób dziedzictwo poprzemysłowe. Ich przygotowanie nie musi wiązać się z dużymi nakładami finansowymi, na przykład:

- udostępnienia (otwarcia) zabytku w wybranym dniu,
- zorganizowania pogadanki, wykładu dla dzieci i młodzieży szkolnej nt. wybranego zabytku (np. angażując nauczycieli, lokalnych miłośników historii itp.). Polecamy współpracę z nauczycielami, którzy biorą udział w programie „Ślady Przeszłości – młodzież adoptuje zabytki” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (szczegóły na: www.ceo.org.pl oraz na www.kobidz.pl).
 
Wszelkie imprezy odbywające się w ramach EDD powinny być bezpłatne. Każdą z Państwa inicjatyw, mających na celu promocję dziedzictwa kulturowego, docenimy. Realizowane imprezy będą promowane na stronie internetowej www.edd.com.pl oraz za pośrednictwem patronów i opiekunów medialnych, także ogólnopolskich (wrześniowy dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” oraz na antenie TVP 1).
W województwie śląskim, bazując na doświadczeniach poprzedniej edycji EDD, zostanie przygotowany specjalny informator promujący wszystkie wydarzenia.
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Joanna Banik
numery telefonów: 32 207 24 01 lub 504 162 824
adres:  jbanik@kobidz.pl. 
 
Fundacja ARTeria
Anna Ochmann
numery telefonów: 32 777 44 11 lub 501 749 359
adres: annaochmann@fundacja-arteria.org
 
 

+ powrót