organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu w maju.

18.05.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w maju realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach 1-2 maja 2009 r. odbyły sie warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Istebna".

W dniach 5-6 maja 2009 r. miały miejsce warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Orkiestry Dętej Makoszowy.

W dniach 7-8 maja 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

W dniach 12-13 maja 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

W dniach 13-14 maja 2009 r. zorganizowano szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla Towarzystwa Miośników Ustronia.

W dniach 15-18 maja 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W dniach 16-17 maja 2009 r. odbyły się szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla Towarzystwa Przyjaciół Zameczka.

W dniach 22-23 maja 2009 r. przeprowadziliśmy szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego

W dniach 24-25 maja 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

+ powrót