organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu w kwietniu.

05.05.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w kwietniu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu. 

W dniach 1-2 kwietnia oraz 3-4 kwietnia 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego " Istebna".

W dniach 15-16 kwietnia 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego przyjaciół Toporowic.

W dniach 17-18 kwietnia 2009 r.  zorganizowane zostało szkolenie nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO kulturalnych dla Stowarzyszenia Guido.

W dniach 20-21 kwietnia 2009 r.  miały miejsce warsztaty  nt.organizacji imprez dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego " Istebna".

W dniach 24-25 kwietnia 2009 r.  zorganiozwane zostały warsztaty nt. organizacji imprez dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

W dniach 28-29 kwietnia 2009 r. odbyły się warsztaty nt. organizacji imprez dla Towarzystwa Milośników Ustronia.

W dniach 29-30 kwietnia 2009 r. odbyło się szkolenie nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Istebna".

+ powrót