organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Konsultacje priorytetów polityki kulturalnej UE 2020 r. w Berlinie z udziałem Fundacji ARTeria

17.04.2010

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzieli udział w spotkaniu członków Culture Action Europe z całej Europy organizowanego w ramach cyklu konsultacji zagadnień związanych z polityką kulturalną UE.

Spotkanie odbyło się (po wcześniejszych konsultacjach w Brukseli i Paryżu) 17 kwietnia w Berlinie.

Konsultacje dotyczyły najważniejszych elementów i priorytetów polityki kulturalnej w perspektywie do 2020 r., które zostały przygotowane w oparciu o dokumenty omawiane w czasie ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, a także późniejsze uwagi i sugestie. Zostały one wybrane ze względu na ich kluczowe znaczenie dla sektora kultury i sztuki w kontekście jego krótko i długoterminowego rozwoju. Zagadnienia zostały pogrupowane w ramach trzech głównych działów związanych z: dostępem do kultury dla wszystkich, wsparciem działalności artystycznej oraz współpracą kulturalną. W ramach tych działów konsultowane są uszczegółowione problemy m.in.: aktywne uczestnictwo obywateli w projektach kulturalnych i artystycznych, dostęp do edukacji artystycznej, sytuacja zawodowa osób związanych z sektorem kultury i sztuki, możliwości i zasady finansowania działalności artystycznej czy mobilność artystów.
 
Kolejne spotkania konsultacyjne będa zrealizowane 29 kwietnia w Utrechcie oraz na początku maja w Wiedniu.

+ powrót