organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Fundacja ARTeria w międzynarodowej sieci CULTURE ACTION EUROPE

08.03.2010

Na początku 2010 roku Fundacja ARTeria została członkiem międzynarodowej sieci Culture Action Europe. To międzynarodowa organizacja (znana do 2007 roku jako European Forum of Art and Heritage) założona w 1992 roku. Od początku istnienia pełni funkcję swoistego adwokata sektora kultury, reprezentując go na poziomie europejskim. Aktywnie włącza się także we współtworzenie polityki kulturalnej UE.

Poprzez usytuowanie biura w Brukseli, organizacja jest blisko miejsc w których zapadają najważniejsze decyzje, co aktywnie wykorzystuje poprzez prowadzenie lobbingu zarówno w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, jak i Radzie Unii Europejskiej.

CAE działa wspólnie z innymi największymi europejskimi platformami organizacji pozarządowych (Social Platform, Concord - European NGO confederation for relief and development, Human Rights and Democracy Network, Green 10 - environmental organisations, EPHA - European Public Health Alliance) w Grupie Kontaktowej Społeczeństwa Obywatelskiego UE (EU Civil Society Contact Group).

Culture Action Europe tworzy obecnie 90 organizacji pochodzących z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również spoza UE. Organizacje te reprezentują wszystkie dziedziny kultury - można wśród nich znaleźć zarówno stowarzyszenia pisarzy, orkiestry, instytucje akademickie, organizacje zrzeszające konserwatorów zabytków, teatry narodowe, ale także międzynarodowe sieci i organizacje kulturalne, festiwale, konserwatoria, fundacje, czy też prywatne przedsiębiorstwa działające w sferze kultury.

Więcej na: www.cultureactioneurope.org

Aktywne członkostwo Fundacji ARTeria w Culture Action Europe jest także ważnym akcentem w rozwoju sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w Polsce.

+ powrót