organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Szkolenia i doradzto dla tworzonego porozumienia organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w województwie śląskim.

16.11.2009

W ramach realizacji projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" realizowaliśmy - według harmonogramu - następujące spotkania dla tworzonego porozumienia:

- warsztatów dla uczestników partnerstwa celem wypracowania zasad współpracy,

- warsztatów strategicznych dla tworzonego porozumienia;

- doradztwa i pracy zespołu zadaniowego.

Warsztaty dla uczestników partnerstwa celem wypracowania zasad współpracy odbywały się w ośrodku "Niagara" w Międzybrodziu Żywieckim w dniach 24-25 października 2009 r. oraz 9-10 listopada 2009 r.

Warsztaty strategiczne dla tworzonego porozumienia odbywały się w dniach 2-4 października 2009 r., 16-18 października 2009 r. oraz 6-8 listopada 2009 r. także w ośrodku "Niagara" w Międzybrodziu Żywieckim.

Doradztwo i praca zespołu zadaniowego odbywała się w siedzibach organizacji: w Toporowicach, Przyszowicach oraz Rudnie w dniach: 5-6, 19-23, 26-28 października 2009 r. oraz 10, 14, 16, 23, 26 listopada 2009 r.

+ powrót