organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Zamknięcie projektu

08.03.2010

Z końcem roku 2009 nastąpiło zamknięcie projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania". Jednym z najważniejszych efektów projektu jest porozumienie i powstanie sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w województwie śląskim.

Zamknięcie działań to z jednej strony koniec realizacji modułów szkoleniowych i doradczych, z drugiej początek działania sieci w innej – nie „projektowej” - rzeczywistości. Cześć pomysłów na kolejne działania została już wypracowana w ramach opracowanej strategii sieci, wiele pomysłów będzie postało w odpowiedzi na zapotrzebowanie czy aktywność członków porozumienia… Część będzie wynikała na pewno z aktywności kolejnych organizacji, które – mam nadzieję - dołączą w przyszłości do sieci.

Zapraszamy do współpracy, do włączenia się w działania sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

+ powrót