organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu w listopadzie 2009 roku.

16.11.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w listopadzie realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach 2-3 listopada 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 4-5 listopada 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 6-8 listopada 2009 r. miały miejsce warsztaty strategiczne dla nowo tworzonego porozumienia.

W dniach 12-13 listopada 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 14-15 listopada 2009 r. odbyły się warsztaty dla uczestników partnerstwa celem wypracowania zasad współpracy.

+ powrót