organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu w październiku.

17.10.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w październiku realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach od 2-4 października 2009 r. odbyły się warsztaty strategiczne dla nowo tworzonego porozumienia.

W dniach 5-6 października 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Forum Ceramików

W dniach 7-8 października 2009 r. miały miejsce szkolenia na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla OSP Zwardoń.

W dniach 9-10 października 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 12-13 października 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla OSP Zwardoń.

W dniach 12-13 października 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej Czerwionka-Leszczyny.

W dniach 14-15 października 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Forum Ceramików.

W dniach 14-15 października 2009 r. miały miejsce szkolenia na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo kulturalnych dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 16-18 października 2009 r.  miały miejsce warsztaty strategiczne dla nowo powstałego porozumienia.

W dniach 19-20 października 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W dniach 20-21 oraz 26-30 października 2009 r. miały miejsce warsztaty opracowania strategii opracowania rozwoju ngo dla OSP Zwardoń.

W dniach 24-25 października 2009 r. odbyły się warsztaty dla uczestników partnerstwa celem wypracowania zasad współpracy.

+ powrót