organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Projekt w międzynarodowym badaniu porównawczym „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy

13.11.2009

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany i realizowany przez Fundację ARTeria projekt "Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania" został wybrany do prezentacji jako jedno ze studiów przypadków w międzynarodowym badaniu porównawczym "Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy". Badanie to prowadzone jest przez Instytut ERICarts na zlecenie Komisji Europejskiej.
 

Informacje o naszym projekcie będą jednym z elementów raportu przygotowywanego przez Fundację Pro Cultura, eksperta krajowego tego badania.

Jednym z elementów badania było seminarium na temat wykorzystania funduszy strukturalnych w kulturze oraz wpływu projektów kulturalnych na społeczny i ekonomiczny rozwój regionów, które odbyło się w Brukseli 11 listopada 2009 r. Szersze informacje na temat badania w najbliższym czasie będzie można znaleźć na stronie koordynatora (www.ericarts.org).

+ powrót