organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu we wrześniu.

01.10.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" we wrześniu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach od 1-4 września 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich.

W dniach 2-3 września 2009 r. odbyły się warsztaty nt. organizacji imprez dla Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy.

W dniach 5-6 września 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

W dniach 9-10 września 2009 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej z Czerwionki - Leszczyny

W dniach 9-10 września 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Forum Ceramików

W dniach 14-15 września 2009 r. odbyły się szkolenia na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo dla Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej z Czerwionki - Leszczyny.

W dniach 16-17 września 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej z Czerwionki - Leszczyny.

W dniach 21-24 września 2009 r. miały miejsce warsztaty opracowania strategii rozwoju ngo dla Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury Olsztyn.

W dniach 28-29 września 2009 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla OSP Zwardoń.

W dniach 28-29 września 2009 r. miały miejsce warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury Olsztyn.

W dniach 30 września-1 października 2009 r. miały miejsce warsztaty opracowania strategii rozwoju dla Stowarzyszenia Forum Ceramików.

W dniach 30 września-1 października 2009 r. miały miejsce warsztaty na temat organizacji imprez dla Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

+ powrót