organizacje


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

+ więcej


Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Krajów Arabskich

+ więcej


Stowarzyszenie Ludowych Twórców Kultury Olsztyn k/Częstochowy

+ więcej


Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy

+ więcej


Stowarzyszenie Forum Ceramików

+ więcej


Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Ustronia

+ więcej


Towarzystwo Symapatyków Ziemi Dębieńskiej

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Przyjaciół Toporowic

+ więcej


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ISTEBNA”

+ więcej


Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy” w Zabrzu

+ więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

+ więcej


Stowarzyszenie Guido

+ więcej


Towarzystwo Miłośników Przyszowic

+ więcej


Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

+ więcej


ARCHIWUM

Działania zrealizowane w ramach projektu w czerwcu.

28.07.2009

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania" w czerwcu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach 22-23 czerwca 2009 r. odbyły się szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla ngo dla Stowarzyszenia Forum Ceramików z Gliwic.

W dniach 24-25 czerwca 2009 r. miały miejsce warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Forum Ceramików z Gliwic.

W dniach 25-26 czerwca 2009 r. przeprowadzono warsztaty nt. organizacji imprez dla Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury z Olsztyna k/Częstochowy

W dniach 26-27 czerwca 2009 r. miały miejsce warsztaty z zakresu pisania projektów dla Towarzystwa Miłośników Ustronia

W dniach 29-30 czerwca 2009r. odbyły się warsztaty nt. organizacji imprez dla Stowarzyszenia Forum Ceramików z Gliwic.

+ powrót